Trang chủ / Giới thiệu

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng Nghiên cứu khoa học Bảo tồn quỹ gen vật nuôi Chuyển giao công nghệ Tư vấn dịch vụ Sản xuất kinh doanh về lĩnh vực chăn nuôi. Nhiệm vụ Triển khai các hoạt động nghiên cứu cơ bản có định hướng và nghiên cứu ứng dụng, sản xuất ...

Chi tiết

Lịch sử hình thành

Giai đoạn 1982-1985 Xuất phát từ quan điểm chỉ đạo trong công tác nghiên cứu khoa học – kỹ thuật, trước hết phải đi từ những kết quả nghiên cứu và thực nghiệm đã đạt được, từ những kinh nghiệm vô cùng sinh động của quần chúng trong sản xuất, ...

Chi tiết

Sơ đồ tổ chức

so do bo may nha nuoc

Bộ máy lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc 01 Phó Giám đốc Phòng, trạm trực thuộc Trung tâm: Phòng Tổ chức Hành chính Phòng Tài chính kế toán Phòng Khoa học và Chuyển giao công nghệ Trạm Thực nghiệm và Bảo tồn nguồn gen vật nuôi

Chi tiết