Trang chủ / Hoạt động

Hoạt động

Hội nghị cán bộ viên chức 2021

Chiều ngày 11/01/2020 Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi đã tổ chức Hội nghị Cán bộ Viên chức năm 2021. Lễ chào cờ của Các cán bộ Công nhân viên Trung tâm trước Hội nghị Hội nghị cán bộ viên chức là hoạt động thường niên của ...

Chi tiết

Hội nghị Khoa học Viện Chăn nuôi

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2018-2020 (trong 2 ngày 25 và 26/11/2020). Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi đã đóng góp 02 báo cáo thuộc lĩnh vực Di truyền – Giống vật nuôi ThS Phạm Thị Thanh Bình ...

Chi tiết

Hội nghị Cán bộ Viên chức năm 2020

Sáng ngày 02/01/2020 Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi đã tổ chức Hội nghị Cán bộ Viên chức năm 2020. Hội nghị cán bộ viên chức là hoạt động thường niên của Trung tâm, một mặt đánh giá, biểu dương những kết quả thực hiện Nghị quyết ...

Chi tiết