Trang chủ / Hoạt động

Hoạt động

Hội nghị Cán bộ Viên chức năm 2020

Sáng ngày 02/01/2020 Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi đã tổ chức Hội nghị Cán bộ Viên chức năm 2020. Hội nghị cán bộ viên chức là hoạt động thường niên của Trung tâm, một mặt đánh giá, biểu dương những kết quả thực hiện Nghị quyết ...

Chi tiết