Trang chủ / Hoạt động / Hội nghị cán bộ viên chức 2021

Chiều ngày 11/01/2020 Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi đã tổ chức Hội nghị Cán bộ Viên chức năm 2021.

Lễ chào cờ của Các cán bộ Công nhân viên Trung tâm trước Hội nghị

Hội nghị cán bộ viên chức là hoạt động thường niên của Trung tâm, một mặt đánh giá, biểu dương những kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2021, mặt khác nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại; từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đây cũng là dịp để mỗi viên chức thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo Trung tâm. Trực tiếp đặt vấn đề để cùng thảo luận, đi tới tiếng nói chung.

Đ/c Phạm Thị Thanh Bình – đại diện Ban Thanh tra Nhân dân báo cáo hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Phần cuối, hội nghị đã bầu ra các đại biểu để tham dự Đại hội Cán bộ Viên chức 2021 của Viện Chăn nuôi.
Hội nghị đã diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, thành công tốt đẹp.