Trang chủ / Hoạt động / Hội nghị Cán bộ Viên chức năm 2020

Sáng ngày 02/01/2020 Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi đã tổ chức Hội nghị Cán bộ Viên chức năm 2020.
Hội nghị cán bộ viên chức là hoạt động thường niên của Trung tâm, một mặt đánh giá, biểu dương những kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2019, mặt khác nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại; từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đây cũng là dịp để mỗi viên chức thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo Trung tâm. Trực tiếp đặt vấn đề để cùng thảo luận, đi tới tiếng nói chung.
Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc, thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đ/c Phạm Thị Thanh Bình – đại diện Ban Thanh tra Nhân dân báo cáo hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020
Đ/c Đào Đoan Trang – Chủ tịch Công đoàn Trung tâm báo cáo tổng kết phong trào thi đua và phát động thi đua năm 2020 của Công đoàn Trung tâm
Đoàn Chủ tịch trả lời những vướng mắc của cán bộ viên chức Trung tâm