Trang chủ / Danh mục sản phẩm / Hội nghị Khoa học Viện Chăn nuôi

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2018-2020 (trong 2 ngày 25 và 26/11/2020). Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi đã đóng góp 02 báo cáo thuộc lĩnh vực Di truyền – Giống vật nuôi

ThS Phạm Thị Thanh Bình thay mặt nhóm tác giả trình bày báo cáo “Chọn lọc nâng cao năng suất 2
dòng LT1 và LT2 của giống gà Lạc Thủy qua 3 thế hệ”
ThS Lê Thị Thúy Hà trình bày báo cáo “Khả năng sản xuất của con lai giữa
gà Lạc Thủy với gà Lương Phượng”

02 báo cáo của Trung tâm được hội đồng chuyên môn đánh giá rất cao về nội dung cũng như kết quả đạt được.