Trang chủ / Khoa học công nghệ

Khoa học công nghệ

Nhiệm vụ cấp Nhà nước

Nhiệm vụ cấp Nhà nước: Khai thác và phát triển nguồn gen gà Kiến và gà Lạc Thủy Mục tiêu chung:  Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn gen gà Kiến và gà Lạc Thủy Mục tiêu cụ thể:  Xây dựng được đàn hạt nhân gà Kiến với ...

Chi tiết

Đề tài phối hợp cấp nhà nước

de tai phoi hop cap nha nuoc

Đề tài phối hợp cấp nhà nước Khai thác và phát triển nguồn gen gà Tò và gà Hắc Phong Mục tiêu chung: Khai thác và phát triển được nguồn gen gà Hắc Phong và gà Tò Mục tiêu cụ thể: – Tạo được đàn hạt nhân của 2 giống ...

Chi tiết

Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ

dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ: Sản xuất thử nghiệm con lai giữa gà VCN/BT-Z15 với gà Lương Phượng Mục tiêu chung: Hoàn thiện quy trình chăn nuôi con lai giữa gà VCN/BT-Z15 với gà Lương Phượng  Mục tiêu cụ thể: – Hoàn thiện 01 quy trình chăn ...

Chi tiết

Dự án khuyến nông Quốc gia

dự án khuyến nông quóc gia

Dự án khuyến nông Quốc gia: Xây dựng mô hình nuôi gà lông màu hướng trứng và thịt chất lượng cao trong nông hộ Mục tiêu chung:  – Xác định được một số giống gà chủ lực, có chất lượng cao để xây dựng mô hình chăn nuôi bền vững ...

Chi tiết