Nhiệm vụ cấp Nhà nước:

Khai thác và phát triển nguồn gen gà Kiến và gà Lạc Thủy

nhiem vu cap nha nuoc
Mục tiêu chung: 
Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn gen gà Kiến và gà Lạc Thủy
Mục tiêu cụ thể: 
Xây dựng được đàn hạt nhân gà Kiến với quy mô 200 con và gà Lạc Thủy với quy mô 250 con.
– Xây dựng được đàn sản xuất của gà Kiến với quy mô 300 con và đàn sản xuất gà Lạc Thủy với quy mô 400 con.
– Xây dựng được đàn thương phẩm gà Kiến với quy mô 500 con/mô hình và gà đàn thương phẩm gà Lạc Thủy với quy mô 600 con/mô hình
– Xây dựng được quy trình chọn đàn hạt nhân; chăm sóc nuôi dưỡng, thú y phòng trị bệnh cho gà Kiến và gà Lạc Thủy
– Xây dựng được tiêu chuẩn đàn hạt nhân, đàn sản xuất và đàn thương phẩm cho gà Kiến và gà Lạc Thủy.