Trang chủ / Giới thiệu / TRUNG TÂM THỰC NGHIỆM VÀ BẢO TỒN VẬT NUÔI – HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Bắt đầu được thành lập năm 1982, tiền thân là Trạm vật tư nghiên cứu chăn  nuôi. Khi đó Trạm chỉ có 1 Trạm trưởng, 1 trạm phó và một số bộ phận chuyên môn nghiệp vụ giúp việc do Viện trưởng Viện Chăn Nuôi bố trí sắp xếp. Nhiệm vụ chủ yếu là khai thác nguyên liệu, sản xuất chế biến thức ăn gia súc, cung ứng các vật tư chuyên dùng cho các cơ sở trực thuộc. Đến nay, qua nhiều lần đổi tên để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và các giai đoạn phát triển Trạm được mang tên là Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi. Chức năng chủ yếu là nghiên cứu khoa học, bảo tồn quỹ gen vật nuôi, chuyển giao công nghệ, tư vấn dịch vụ, sản xuất kinh doanh về kĩnh vực chăn nuôi. Qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, đơn vị đã dần khẳng định được vị trí của mình trong công tác nghiên cứu khoa học cũng như trong sản xuất và chuyển giao TBKT.

Ảnh 1

Tọa lạc trên khuôn viên rộng 44.433 m2, lại nằm ngay sát cạnh trụ sở Viện Chăn nuôi nên Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện chăn nuôi, tạo điều kiện tốt trong việc chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của các cấp; linh hoạt, kịp thời ứng biến vượt qua khó khăn thách thức. Trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn nhưng với tinh thần đoàn kết nội bộ, đồng sức đồng long, tập thể cán bộ công nhân viên đã quyết tâm xây dựng Trung Tâm ngày một phát triển. Là một địa chỉ tin cậy trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm ở hầu khắp các tỉnh thành Việt Nam.

Những công trình nghiên cứu đạt được:

Những năm gần đây, Trung tâm được tin tưởng giao trọng trách nuôi giữ nguồn giống gốc (Gà VCN/BT-H’ Mông, gà VCN/BT-Mía, gà VCN/BT- Ai Cập), quỹ gen và một số giống thuộc đàn hạt nhân như lợn Hạ Lang, vịt Kỳ Lừa… Đây là nguồn nguyên liệu quan trọng phục vụ nghiên cứu và sản xuất.

Bên cạnh việc bảo tồn và lưu giữ nguồn gen quý, Trung tâm đã triển khai hàng loạt các nhiệm vụ khoa học công nghệ như:  Nhiệm vụ quỹ gen cấp Nhà nước (Khai thác, phát triển nguồn gen gà Lạc Thủy và gà Kiến; Khai thác và phát triển nguồn gen gà Tò và gà Hắc Phong – Phối hợp với Viện Chăn nuôi); Nhiệm vụ quỹ gen cấp Bộ (Bảo tồn nguồn gen giống Lợn Ỉ; Bảo tồn nguồn gen Ngỗng cỏ được nuôi giữ tại Trung tâm); Dự án Khuyến nông (Dự án chủ trì – Xây dựng và nhân rộng mô hình nuôi gà lông màu hướng trứng và hướng thịt chất lượng cao trong nông hộ; Dự án nhánhXây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt lông màu (TP 421, TP412, Ri vàng rơm và Lương Phượng LV)); Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (Chọn lọc, nhân thuần, mở rộng quần thể nguồn gen gà Phu phan và thử nghiệm tổ hợp lai giữa gà Phu Phan với gà H’mông; Bảo tồn và lưu giữ  nguồn gen gà BTVN11 và gà Quý Phi); Dự án sản xuất thử nghiệm (Sản xuất thử nghiệm con lai giữa gà VCN/BT-Z15 với gà Lương Phượng).

Về công tác sản xuất những năm gần đây, Trung tâm luôn giữ đảm bảo cơ cấu quy mô dao động  15.000 – 16.000  con, trong đó có 7.000 – 8.000 mái sinh sản. Nuôi liên kết các đàn vệ tinh 7000 mái đang sinh sản. Chuyển giao vào sản xuất hơn 1,5 triệu con gà giống trong đó có khoảng 56 nghìn gà bố mẹ. Tuy nhiên, Trung tâm đẩy mạnh tập trung vào các giống chủ lực phục vụ tái cơ cấu ngành chăn nuôi  như gà  VCN/BT- AG1; Gà VCN/BT – H’ Mông; VCN/BT –  VBT và tổ hợp lai có ưu thế để cung cấp cho sản xuất. Liên kết với HTX Yên Hòa Phú ở Quốc Oai – Hà Nội, về cung cấp giống gà H’ Mông của Trung tâm chất lượng cao cho HTX – góp phần giúp cơ sở phát triển chăn nuôi có lợi thế cạnh tranh trên thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất chăn nuôi trong nông nghiệp.

Một phần ba thế kỷ đã qua mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức, song Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi đã vươn lên và đạt được những thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực hoạt động, đặc biệt trong công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao TBKT vào sản xuất, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển của ngành chăn nuôi trong cả nước. Để có được những thành tựu ấy phải kể đến sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Khoa học công nghệ, các bộ ngành có liên quan, sự chỉ đạo sát sao của Viện Chăn nuôi, sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị, các Nhà khoa học trong và ngoài Viện. Đồng thời là kết quả phấn đấu nỗ lực không mệt mỏi của tập thể cán bộ công nhân viên toàn Trung tâm, sức mạnh đoàn kết thống nhất của tập thể và sự năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm của các thế hệ lãnh đạo, quyết tâm nỗ lực vượt khó, tạo dựng niềm tin và hình ảnh về một trong những Trung tâm nghiên cứu uy tín của cả nước trong lĩnh vực chăn nuôi.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, cán bộ công nhân viên Trung tâm sẽ tiếp tục phấn đấu nỗ lực hơn nữa, kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, vận dụng sáng tạo những định hướng chiến lược phát triển ngành trong việc thực hiện tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển chăn nuôi gia cầm bền vững theo hướng công nghệ cao. Góp phần ngày càng nhiều cho sự phát triển nông nghiệp nông thôn.